doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

nezávislý kandidát APČR do voleb do Evropského parlamentu 2019

ŠÍŘIT NAŠI KULTURU MIMO EVROPU

Euroelity hloupě podporují a obdivují nepřátelské společnosti namísto toho, aby právě u nich chytře propagovaly naši kulturu a náš styl života. Evropské civilizaci nepřátelské režimy jsou v Bruselu vítány a podporovány, ale naopak například středoevropské země Visegrádu jsou v Bruselu vnímány jako potížisté. Nastane-li pro Evropu opravdová krize, kdo z cizinců, kterým všelijak pomáháme, bude schopen a ochoten vystoupit na obranu evropských zájmů? Obávám se, že nikdo.

Potřebujeme mít strategii budování sympatizujících spojenců právě uvnitř mimoevropských cizích společenství, především v muslimském světě, kteří by znali naši kulturu, jazyky, historii a styl života. Bohužel mnoho eurounijních politiků takto vůbec neuvažuje a v ohnisku jejich zájmu je jen jejich omezený osobní prospěch, kterému podřizují svoje zahraniční kontakty a zahraniční strategii.

Cílem efektivní kulturní diplomacie by měla být snaha zpřístupnit mimoevropské veřejnosti naši evropskou kulturu a styl života formou různých osvětových akcí, výměn osobností, univerzitní spolupráce, výuky jazyků, zahraničního televizního a rozhlasového vysílání a další. Cílovou skupinou nejsou jen elity a diplomaté cizích zemí, ale musí to být celá cizí společnost tak, aby v ní docházelo ke změně veřejného mínění v náš prospěch. Mimochodem, víte, že přesně tohle je v popisu práce evropské agentury EACEA zřízené Evropskou komisí, ale jen na papíře?

 Sdílejte prosím tuto stránku na Facebooku ...