space for Google AdSense

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

nezávislý kandidát APČR do voleb do Evropského parlamentu 2019

Jsem ženatý, mám dvě děti a bydlím v Praze. Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany, avšak nynější stav věcí veřejných mě přinutil se do nich aktivně zapojit nejen na odborné a společenské bázi, jak jsem až dosud činil, ale i přímo v politice.     ... číst dál ...


VRÁTIT EVROPU EVROPANŮM

Náš evropský životní styl, od kterého pochází pokrok celého lidstva, nevznikl jen tak sám od sebe, ale je výsledkem dlouhodobého cílevědomého úsilí osvícených jedinců, a proto se musí chránit a rozvíjet podobně jako se musíme starat o gramotnost. Vývoj ve světě bohužel ukazuje, že jiné a našemu stylu života nepřátelské společnosti se naučily využívat moderní technologie, takže už nejsou hospodářsky zaostalé jako byl bývalý sovětský blok, ale naopak mohou být ekonomicky velmi úspěšné.     ... číst dál ...


PROBLÉMY, KTERÝM SE BUDU VĚNOVAT

  1. Systém dotací a mechanismy fungování různých nevládních a neziskových organizací, zejména těch, které jsou napojené na mimoevropský kapitál a mimoevropské státní příspěvky a s pomocí těchto cizích zdrojů ovlivňujících politiku v našich zemích.
  2. Politika EU týkající se zemědělství a potravinářství. Tento resort spotřebovává největší množství dotací a zvýhodňuje některé regiony na úkor jiných. Také může být propojený s mimoevropským kapitálem v projektech PPP (česky: „Partnerství veřejného a soukromého sektoru”). Tímto způsobem se z našich daní mohou za účelem soukromého zisku spolufinancovat projekty pochybných zahraničních subjektů.
  3. Snahy o komercionalizaci, privatizaci a politickou kontrolu internetu. Například omezování serverů poskytujících zprávy pod záminkou ochrany autorských práv. Otevřený a veřejně dostupný internet je dnes pro fungování civilizace stejně důležitý, jako byly v minulosti železnice a dálnice. Aféra Wikileaks nám ukázala, že svobodný internet má velký vliv na způsob vládnutí a že máme problém s nedůvěrou občanů ve státní moc. Otevřená vláda musí být standardem a utajování naopak výjimkou.
  4. Činnost tradičních veřejnoprávních médií financovaných z veřejných peněz a také velkých soukromých společností ovládajících komunikaci. Nestranné zpravodajství se vytrácí, redaktoři zaměňují zprávy za komentáře a manipulují veřejnost způsobem, která někdy připomíná studenou občanskou válku.
  5. Bezbřehá propagace multikulturalismu, genderismu, homo a transsexuality a dalších „hnutí“, které mohou pod maskou pozitivní diskriminace zpochybňovat naši tradiční kulturu založenou na svobodě a stejných právech i povinnostech pro všechny.
  6. Rozpor mezi požadavkem na stejnou sociální a azylovou politiku uvnitř sjednoceného evropského prostoru a nezájmem o odstraňování ekonomických nerovností uvnitř stejného prostoru především ve mzdě za stejnou práci a cenách zboží a služeb.

JAK JE BUDU ŘEŠIT

I. CHRÁNIT NAŠI KULTURU

Musíme změnit svůj vztah k nedemokratickým a nesekulárním kulturám, protože globalizace sama od sebe nemá dostatečný respekt k našim národům a státům ani automaticky neznamená vyšší úroveň demokracie a vyšší kvalitu života. Vracejí se nám náboženské války a další problémy, o kterých jsme si na konci 20. století mysleli, že už jsou jen dávnou minulostí. Chci, aby se Evropská unie vrátila k ideálům, na jejichž základě byla založena a kvůli kterým jsme do ní s nadějí vstupovali, pokud to ovšem je vůbec možné.     ... číst dál ...

II. CHRÁNIT NAŠE ÚZEMÍ

Přistěhovalci si uvnitř našeho území vytvářejí ostrovy s vlastní kulturou a zákony. Naši vnější hranici místo pohraniční policie brázdí lodě neziskovek a musíme uplácet Turecko a africké země stejně jako kdysi upadající Byzantská říše uplácela svoje nepřátele. Nemyslete si, že to nepřátelé naší kultury nevědí. Právě naopak, vědí to moc dobře a podle toho se k nám chovají.     ... číst dál ...

III. ŠÍŘIT NAŠI KULTURU MIMO EVROPU

Euroelity hloupě podporují a obdivují nepřátelské společnosti namísto toho, aby právě u nich chytře propagovaly naši kulturu a náš styl života. Evropské civilizaci nepřátelské režimy jsou v Bruselu vítány a podporovány, ale naopak například středoevropské země Visegrádu jsou v Bruselu vnímány jako potížisté. Nastane-li pro Evropu opravdová krize, kdo z cizinců, kterým všelijak pomáháme, bude schopen a ochoten vystoupit na obranu evropských zájmů? Obávám se, že nikdo.     ... číst dál ...


RŮZNÉ

VÝZVA 30 INTELEKTUÁLŮ NA OCHRANU EVROPSKÉ CIVILIZACE

SLOVANÉ A RUSKO

ISLÁM

CZEXIT

EUROPředstavení kandidátů APČR v Praze dne 12.3.2019.

 Sdílejte prosím tuto stránku na Facebooku ...