doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

nezávislý kandidát APČR do voleb do Evropského parlamentu 2019

ISLÁM

Kdybychom v naší Evropě drželi svoje tisícileté kulturní hodnoty, konkrétně tradice helénismu a křesťanství a chcete-li ještě podrobněji, samozřejmě ještě také tradice římské, židovské a dalších kultur, nemuseli bychom mít strach z islámizace, ale naopak islámisté by měli strach z nás a zakazovali by svým ovečkám jezdit do Evropy, aby se u nás nenakazily. Je to opět otázka našeho vlastenectví a morálky.

V případě islámu je důležité vědět a podle toho se také chovat, že islám v sobě obsahuje nejen mohamedánské náboženství, ale že to je také komplexní společenský systém se svým vlastním právním pořádkem neslučitelným s naší sekulární a demokratickou společností. Samotnou náboženskou složku islámu je třeba v duchu našich zásad tolerovat a Evropané by měli nahlížet na jednotlivé muslimy jako na svoje bratry. Na území Evropy však není možné pod záminkou náboženské svobody tolerovat úplně jiný právní pořádek. Hranice náboženské svobody končí tam, kde začíná občanský a trestní zákoník, který musí být stejný pro všechny. Naši muslimové musí mít nejen právo ale i klid a bezpečí na svoje náboženské rituály, ale také musí respektovat náš zákon. Jsem přesvědčen, že za těchto podmínek se u nás bude mnohým muslimům žít lépe, než v jejich domácích zemích, kde bývají vystaveni nebezpečí sektářského násilí od muslimů jiného vyznání.

Opakuji, že muslimové musí dodržovat všechny naše zákony stejně jako všichni ostatní. Konkrétně to znamená, že šarí’atská pravidla nebudou tolerována. Nemohou být tolerovány ani žádné dětské nevěsty. Pokud u nás bude muslimský manžel s takovou nevěstou, tak na něj na našem území budeme nahlížet jen jako na muže, který s sebou přivezl nezletilé dítě. Pokud u nás bude muslimská žena, nebude smět na veřejnosti zahalovat obličej, ale když to dodrží, tak se jí musí dostat vlídného přijetí a stejného rovnoprávného zacházení, jako každému jinému člověku bez rozdílu pohlaví, rasy a vyznání. Občan EU nebude moci uzavřít nový ani zachovat v platnosti svůj dřívější ani dětský ani mnohoženský sňatek. Pokud vykoná takový obřad v zahraničí, nebude to na našem území platit. Některé muslimské státy dávají cestovní dokumenty jen mužům a jejich manželky jsou do mužova pasu zapisovány jen jako mužův majetek. Stejně jako dnes každé naše evropské dítě musí mít svůj vlastní pas, tak i muslimské ženy a samozřejmě i muslimské děti včetně těch nezletilých nevěst by měly mít svoje vlastní cestovní dokumenty.

 Sdílejte prosím tuto stránku na Facebooku ...