doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

nezávislý kandidát APČR do voleb do Evropského parlamentu 2019

CHRÁNIT NAŠE ÚZEMÍ

Přistěhovalci si uvnitř našeho území vytvářejí ostrovy s vlastní kulturou a zákony. Naši vnější hranici místo pohraniční policie brázdí lodě neziskovek a musíme uplácet Turecko a africké země stejně jako kdysi upadající Byzantská říše uplácela svoje nepřátele. Nemyslete si, že to nepřátelé naší kultury nevědí. Právě naopak, vědí to moc dobře a podle toho se k nám chovají.

Potřebujeme aktivnější přístup v ochraně toho, čeho jsme již dosáhli, a kvůli čemu jsme do Evropské unie vstupovali.

Podle článku 3 Smlouvy o EU je cílem Evropské unie podporovat mír, své hodnoty a blahobyt jejích obyvatel. Evropská unie by měla svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob, a měla by vytvářet vnitřní trh a usilovat o trvale udržitelný rozvoj Evropy založený na vyváženém hospodářském růstu, participativní demokracii a ochraně životního prostředí. Říkáme také, že velkou předností naší evropské civilizace je demokracie a sekularismus a z toho vyplývající svobody a lidská práva. Mít otevřené vnitřní hranice, prosperitu a demokracii je však možné jen tehdy, pokud je postaráno o vnější hranice a pokud nám bezpečnost a naše právo skutečně platí na celém našem vnitřním území. Problém jsou takzvané „no-go zóny“. Obvykle to jsou chudá předměstí velkých měst, kde se usídlují cizinci, kteří si tam vytvářejí vlastní zákony. Platí tam zákony džungle a policie se bojí v takových lokalitách zasahovat.

 Sdílejte prosím tuto stránku na Facebooku ...